Björken

Framtidens Förskola


Björken

Björkens förskola ligger i Gottsunda centrum. Bostadsområdet har närhet till grönområden, bibliotek, fotbollsplaner skola och bussförbindelser.


Björkens förskola startades 2007 och ingår som en av två förskolor inom det privata företaget Framtidens Förskola.


Trygghet, trivsel och egangemang genomsyrar vårt värdegrundsarbete. Läroplanen och den nya skollagen ligger som grund för hela vår verksamhet. Maria Montessoris tankar och grundfilosofi inspirerar oss pedagoger i både metod och hur vi utformar barnens miljö.


Barnens självständighetssträvan bejakas bland annat genom att vi i huvudsak har låga möbler och att allt material som står till buds har riktat syfte och är lättillgängligt för alla.


En del av vår verksamhet tillbringar vi ute. Varje vecka har vi utflykter till närområden.


Inomhusmiljön är indelad i olika områden, som praktiska, språk matematik och sensoriska övningar.


Vi arbetar aktivt med ett färre antal barn i flera små grupper för att säkerhetsställa att förskolans uppdrag blir optimalt och målen blir nåbara.


Förskolans öppettider är 6.30-17.00


Föräldrarrådets representanter är en viktig länk mellan oss pedagoger och föräldrargruppen. Vi har stängt helgdagar, två palneringsdagar per termin samt fyra veckor under sommaren. Vi tillämpat kommunen avgifter, se www.ebarnungdom.se