Hem

Framtidens Förskola

Solrosens Förskola

070-606 70 19


forskolechef@ffsk.se

Björkens Förskola

070-606 70 54


bjorken@ffsk.se

Varje barn ska lära sig att lära sig själv och varje barn ska ses där han eller hon är just nu.

Framtidens Förskola

Framtidens Förskola är en förskola med hög kvalitet på pedagogik, omsorg och som arbetar efter Montessoripedagogik. Förskolan är trygg, utvecklande och lärorik för alla barn som deltar utifrån var och ens förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i en miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande, och vi vill med barnet i centrum i vår unika miljö så frön för livet.